Reservaties

Via Planon voor erkende verenigingen.

Op afspraak voor alle anderen.
Tel.: 02 755 22 83

Klik hieronder voor het
Reserveringsprogramma planon

Stuur ons een bericht Gemeenschapscentrum Colomba

Zoek in deze website

Bezoekersteller gccolomba.be 
September 2020 : 380 bezoekers
13 bezoekers / dag

Door het decreet op het lokaal cultuurbeleid spreken we sinds 2002 van het
Gemeenschapscentrum Colomba

De infrastructuur staat volledig ten dienste van alle Kortenbergse verenigingen die er in optimale omstandigheden hun activiteiten kunnen ontplooien en zo kunnen zorgen voor een ruim cultureel aanbod. Het gemeenschapscentrum zet dan ook voorlopig geen eigen culturele initiatieven op. 

Sinds 2019, binnen de huidige legislatuur, werd de Raad van Beheer en het dagelijks bestuur vann GC Colomba ontbonden.
Het beheer zal van af nu door de gemeente Kortenberg samen met de cultuurraad gebeuren. Voorlopig blijft huidige website nog bestaan maar zalgrondig aangepast worden i.v.m. het nieuwe beheer.

Naast het erkende gemeenschapscentrum zijn er in onze gemeente ook vier ontmoetingscentra. Het beheer is in handen van de respectievelijke verenigingsraden. Deze ontmoetingscentra staan dan ook 100% ten dienste van de lokale verenigingen. Meer informatie hierover vindt u onder de rubriek ontmoetingscentra op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Willy Trappeniers
Webmaster GC Colomba