Reservaties

Via Planon voor erkende verenigingen.

Op afspraak voor alle anderen.
Tel.: 0495 51 82 55

Klik hieronder voor het
Reserveringsprogramma planon

Stuur ons een bericht

Login Dagelijks Bestuur

 Gemeenschapscentrum Colomba

Zoek in deze website

Volgende vergaderingen
 
Dagelijks Bestuur : volgende legislatuur
Raad van Beheer : volgende legislatuur


Planning 2020
U kan de definitieve resultaten van de planning 2020 vinden via volgende link Planning 2020

Door het decreet op het lokaal cultuurbeleid spreken we sinds 2002 van het
Gemeenschapscentrum Colomba

De infrastructuur staat volledig ten dienste van alle Kortenbergse verenigingen die er in optimale omstandigheden hun activiteiten kunnen ontplooien en zo kunnen zorgen voor een ruim cultureel aanbod. Het gemeenschapscentrum zet dan ook voorlopig geen eigen culturele initiatieven op.

Het decreet op het lokaal cultuurbeleid bepaalt dat deze infrastructuur moet beheerd worden door een evenwichtig samengestelde Raad van Beheer. Deze Raad van Beheer werd opgericht bij gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003.
De eerste leden werden aangesteld op de gemeenteraad van 4 juni 2003.

Sindsdien is door deze vrijwilligers reeds heel wat werk verricht om de gebruikers en bezoekers van GC Colomba nog beter ten dienste te staan.
Zo wordt ondermeer de infrastructuur nauwgezet opgevolgd. De reservaties zijn helemaal geïnformatiseerd en kunnen online geraadpleegd worden via de bezettingskalender van deze website.
Wie weet wat dit centrum voor u in de toekomst nog allemaal in petto heeft!

Naast het erkende gemeenschapscentrum zijn er in onze gemeente ook vier ontmoetingscentra. Het beheer is in handen van de respectievelijke verenigingsraden. Deze ontmoetingscentra staan dan ook 100% ten dienste van de lokale verenigingen. Meer informatie hierover vindt u onder de rubriek ontmoetingscentra op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Willy Trappeniers
Voorzitter Raad van Beheer
Webmaster GC Colomba